1
Bạn cần hỗ trợ?
Học tên các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới trong tiếng Trung

Học tên các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới trong tiếng Trung

    Chắc chắn rằng các bạn đang học nhập hàng bên trung quốc mà không hề biết về tiếng Trung đều nghĩ rằng người Trung Quốc sẽ gọi tên các nhãn hiệu nổi tiếng bằng tiếng anh như chúng ta hay thường gọi, nhưng không người Trung Quốc có thói quen sử dụng tên các nhãn hiệu nổi tiếng rất riêng biệt đó là dịch…